English-Irish Dictionary of Bird Names

 

See bottom of page for notes, sources and abbreviations.

Irish-English Dictionary


Home-Page

 

In case of any doubt about which species an English name denotes, consult the following tables which give the standard scientific (Latin) names: English-Latin-Irish Dictionary (Standard names only)

 

Albatross

Albatras34 [Arabian Alkadus Pitcher (orig. Pelican {large bill used for carrying})8];  Black-Browed A. A. Dú-Mhalach1

 

Auk

Falcóg34 [Old Nor. Alca Neck (orig. Razorbill) {wriggles its neck}7]; Great A. F. Mhór1234; Little A. F. Bheag1; Crosán4 [see Razorbill]

 

Avocet

Abhóiséad123 [Italian Avocetta7]

 

Bee-Eater

Beachadóir Eorpach1 [Beach Bee, Eorpach European]

 

Bittern

Bonnán12345, Bunnán6 [Booming Sound3]; B. Buí23/Buidhe5 [Yellow B.]; B.235/Bunnán6 Léana [Water-Meadow B.]; Corr5 [see Heron]; Troghan5 [see Corncrake]; American B. B. Meiriceánach1; Little B. B. Beag123

 

Blackbird

Lon Dubh12345, Londubh56, Lon35 [Lonrach ? Shining3]; (f) Cearc Loin36/Luin5 [Hen B.]; (f) Céirseach2356, Ciairseach35 [Ciar ? Dark]; Éan Dubh36; Gobadán Buidhe6 (Cla.) [Yellow Beak]

 

Blackcap

Caipín Dubh1234; Bod na dTor3 [Bush Lout]; (m) Donnchadh an Chaipín6 [Capped Donncha]; (f) Máirín an Triubhais5, Máire an Truis6 [see Stonechat]

 

Bluethroat

Gormphíb1

 

Bobolink

Bobóilinc14 [from Bob (O’) Lincoln {imit.} 8]

 

Brambling

Breacán123 [Tartan3]; Gealbhan Breac5 [Speckled Sparrow]

 

Bullfinch (see under Finch)

 

Bunting

Gealóg23 [Bright Little Thing5]; Black-Headed B. G. Cheanndubh13; Cirl B. Cirlghealóg2; Corn B. G. Bhuachair1234 [Buachar Cow Dung3]; Gealbhán Guib Reamhair5/an Ghuib Ramhair6 [Thick-Billed Sparrow]; Gealbhan Coirce5 [Corn Sparrow]; Geárr/Gearra Guirt5 [see Corncrake]; Indigo B. G. Phlúiríneach1; Lapland B. G. Laplannach1; Little B. G. Bheag1; Ortolan B. G. Gharraí1 [Garden B.]; Ortalan34 [Late Lat. Hortulus dim. Hortus Garden (prob. corr.)7]; Pine B. G. Phéine1; Red-Headed B. G. Cheannrua1; Reed B. G. Ghiolcaí1234; G. Ceanndubh3/Dúcheannach4 [Black-Headed B.]; Brian na Giolcaí23 [Brian of the Reeds]; Gealbhan Giolcaí23 [Reed Sparrow]; Clochrán Cinn Duibh56 (Ul.) [Black-Headed Chat]; Strapadóir GiolcaigheA [Reed Climber3]; Rustic B. G. Thuathúil1; Snow B. G. Shneachta123; Liath-thruisc56/-thraisc5/-truis5/-thruis6 (Ul.) [see Mistle Thrush]; Yellow-Breasted B. G. Bhroinnbhuí1

 

Bustard

Bustard34 [Lat. Avis Tarda Slow Bird (corr.) 7];  Great B. B. Mór1; Little B. B. Beag1

 

Buzzard

Clamhán12345 [Clamhaire ? Biter or Messy Eater3]; C. Goblach6 (Co.) [Goblach Mouthful5]; Préachán Geárr5 [Small Crow]; CrománA [see Harrier]; Honey B. C. Riabhach1 [Streaked B.]; Rough-Legged B. C. Lópach123 [(White-) Stockinged B.3]

 

Capercaillie

Capall Coille1234 [Wood Horse {voice}7]; Coileach Feá4, Caileach Coille6 [Wood Cock]

 

Catbird

Catéan; Grey C. C. Liath1

 

Chaffinch (see under Finch)

 

Chat

Caislín34, Caistín3, Guistín3 [Speckled Little Bird5 or imit. ?]; Stonec. C. Cloch123456, Caistín Cloch6 (Co.), Guistín Cloiche56 (Cla.), Caistín Fá Chloich5, Caislín Fá Chloich6 (Mu.); Caislín5, Caistín5; (m) C. Dearg24 [Red C.]; C. Tónbháin6 [White-Rumped Chat (Mu. - prob. Wheatear)]; C. CeanndubhA [Black-Headed C.]; Clochrán356, Claochrán5, Claothrán5 [see Wheatear]; Bod ar Dris3 [Bramble Lout]; Caipín Aitinn6 (Co.) [see Whinc.]; (m) Donncha an Chaipín23 [Capped Donncha]; (f) Máirín an Triúis23 [Triubhais Trews5 (close fitting tartan trousers worn by women)]; Whinc. C. Aitinn12346 [Gorse C.]

 

Chiffchaff

Tiuf-Teaf123 [imit.]

 

Chough

Cág Cosdearg123/Deargchosach234, Cathóg DheargchosachA [Red-Legged Jackdaw]; CosdheargA [Red-leg]; Préachán Cosdearg23/ Coise Deirge35/ Coisdearg6 [Red-Legged Crow]; P. na Drochaimsire5 [Bad-Weather Crow]; P. Róid5 [Gale Crow]; Cailleach Bhreac5 [Speckled Hag/Cock]; Cadhóg36, Cabhóg3, Cáróg6 , CorógA [imit.?]

 

Coot

Cearc Cheannann12345, (m) Coileach Ceannann23 [White-Faced Hen/Cock]; Cearc Cheannfhionn6 [Fair-Headed Hen]; American C. Cearc Cheannann Mheiriceánach1

 

Cormorant

Broigheall123456 [Broghais ? Belly5, Geal White];  Cailleach Dhubh2356, Cailleach6 [(Black) Hag or Nun3]; Fiach Mara235/Fairrge5 [Sea Raven]; Murúchaill23 [Mermaid]; Murdúchaill3, Murdhubhchaill56 (Ul.) [Black Sea Hag ?]; Duibhéan35 [Black Bird]; Amplóir4 [Greedy Person]; Seagadh5, Seaga6 (Mu.) [see Shag]; Cabhail Scréachóg6 (Aran) [Cail Old Female5, Scréachóg Screecher]; Corr Scréachóg6 (Co.) [Corr see Heron]; Scarbh56 (Ul.) [Old Nor. Skarfr {imit.}7]; Ga(i)rg5 [Harsh3]; Double-Crested C. B. Cluasach1 [(Long-) Eared C.]

 

Croncrake (see under Crake)

 

Courser

Rásaí [Racer]; Cream-Coloured C. R. Bánbhuí1

 

Crake

Gearr [Small or Short]; Baillon's C. G. Baillon1; Little C. G. Beag1; Spotted C. G. Breac1; Cornc. Traonach123456, Traona2356, Tradhna36, Traghan5, Traghnach3, Troighne5, Spide Traghain5 (Mea.) [Troghan ? Sunrise or Sunset5 {when most often heard}]; G.23/Gearra3/Gearg3 Goirt, Geárr/Gearra Guirt5 [Field C.]

 

Crane

Grús14 [Lat. Grus1]; Corr35, Corr Mhóna4, Corr Ghlas5, Corrghlas5 [see Heron]; Sandhill C. G. Ceanadach1 [Canadian C.]

 

Crossbill

Crosghob1234; Camghob34 [Crooked Bill];   Cathóg3 [Cross-piece (of implement)3]; Two-Barred C. C. Báneiteach1 [White-Winged C.]

 

Crow

Préachán23456, Préach5 [Préach Cause to Perish5]; Caróg3, Coróg3 [imit. ?]; Rúcach5 [see Rook]; Badhb(h)3 [see Carrion C.]; Cromán5 (see Harrier); Domhnall Dubh6 (Mu.) [Black Donal]; Carrion C. Caróg Dhubh234 [Black C.]; Feannóg Dhubh4/Charrach3 [Feann Flay or Skin3, Dubh Black, Carrach Mangy3 or Corrach Marsh]; Fiach Dubh5 [see Raven]; Badhb(h)3 [Badb Celtic Goddess of War often represented as Carrion or Hooded C.9 - dictionaries do not appear to reliably distinguish between the two]; Hooded C. Caróg123/ Coróg5/Cárróg5 Liath [Grey C.];  Feannóg23456, F. Liath5, Fionnóg356, Fionnóg Liath6 [(Grey) Skinner]; F. Chorrach/Charrach5 [above]; Corróg6, Cruthóg6 (Mu./Co.) [imit. ?]

 

Cuckoo

Cuach123456 [imit.]; Black-Billed C. C. Ghobdhubh1; Great Spotted C. Mórchuach Bhreac1 [Great Speckled C.]; Yellow-Billed C. C. Ghob-Bhuí1

 

Curlew / Crotach

Curlew

Crotach123456, Crutach5, Cruiteach5 [Humped3]; Cuirliún23, Cúirliún5, Cúirliun6 [Old Fr. Corlieu Courier but also imit.7]; Pocaire6 (Ul.), Pocaire Gaoithe5 [(Wind) Frolicker]; Eskimo C. C. Artach1 [Arctic C.]; Stone C. C. Cloch14; Cúirliún Gaoithe5 [Wind C.]; Cúirliun6, Caoirliun6 (Mu.), Pocaire Gaoithe6 (Ul.) [above]

 

Dabchick  (see Grebe, Little)

 

Dipper

Gabha Dubh12345, Gobha Dubh6 [Blacksmith3 {white breast = smithy’s apron ?} or Gabh ? Catch3]; Gabha Uisce34/Dubh UisgeA [(Black) Water Catcher ?]; Lon Abhann356/Uisce35 [River/Water Ouzel]; Tomaire5 [Diver]

 

Diver

Lóma2345, Lúma345 (Wat.), Lúnadán34 [Old Nor. Lómr Moan (orig. Red-Throated D.)7]; Foitheach3, Foithíoch3 , Faoich3, Faoich Mhór6 [see Grebe]; Éan Aille6 (Aran) [Cliff Bird]; Laparán6 (Ul.) [dim. Lapaire Wader]; Murbhuachaile5 [Sea Boy]; Ga(i)rg5 [Harsh3]; Tomaire5; Black-Throated D. L. Artach1 [Arctic D.]; Great Northern D. L. Mór123 [Great D.]; Lóma56, Lúma (Wat.)5 [above]; Red-Throated D. L. Rua123, Foitheach Rua23 [Red D.]; White-Billed D. L. Gobgheal1

 

Dotterel

Amadán Móinteach123456 [Moor Fool]

 

Dove

Colm23456, Colam35, Colmán235 [Lat. Columba1]; Colúr256, Colbhar5 [see Pigeon]; Rock D. C. Aille1234 [Cliff D.]; Colúr Aille23 [Cliff Pigeon]; Fearán Binne23 [Peak or Gable (Turtle) D.]; Stock D. C. Gorm1234 [Blue D.]; Turtle D. Fearán1234, Féarán35 [Féar ? Hay or Grass3, Féarach ? Pasture3]; F.234/Féarán45 Breac [Speckled Turtle D.]; F. Eidhinn23 [Ivy Turtle D.]; Collared D. F. Baicdhubh123 [Black-Necked Turtle D.]

 

Dowitcher

Guilbnín [Guilbneach Godwit, Beaked]; Long-Billed D. G. Gobfhada1; Short-Billed D. G. Gobghearr1

 

Duck

Lacha23456, Lach356 (Ant.,Tory) [Lachadh Act of Diving5]; Tonnóg6 [Tonn Wave];  American Black D. L. Chosrua1 [Red-Legged D.]; Ferruginous D. Póiseard Súilbhán12 [White-Eyed Pochard]; Long-Tailed D. L. Earrfhada1; L. Bhinn5 [Pointed D.]; Mandarin D. L. Mhandrach12; Ring-Necked D. L. Mhuinceach1 [Collared D.]; Ruddy D. L. Rua1; Sheld. Seil-l.12 [Eng. Sheld Pied7]; L. Bhreac234 [Pied D.]; L. Chriosrua23 [Red-Belted D.]; Gairg56, Garg5 [Harsh3]; Ruddy Sheld. Seil-l. Rua1; Tufted D. L. Bhadánach1234,  Tonnóg Bhadánach5/ Badánach6 (Ul.); L. Dhubh234 [Black D.]

 

Dunlin

Breacóg1234 [Breac Speckled]; Cearc Ghainimh23 [Sand Hen]; Circín Trá23 [Beach Chick]

 

Dunnock

Donnóg1234 [Donn Brown3]; Bráthair an Dreoilín23 [Wren’s Brother]; Dreóilin GormA [Blue Wren]; Gealbhan Bruaigh23 [Bank Sparrow]; G. Claí23/Claidhe5/ Cloidhe6 [Dyke or Fence S.]; G. Caoch356 [Blind S. {does not notice Cuckoo’s egg}]; G. Coille4 [Wood S.]; G. Garrdha6 (Co.) [Garden S.]; G. Gleoidh6 (Mu.) [Noisy S.]; Bod ar Dris5 (S.Co.) [Bramble Lout]; Caochán5 [Blind Person5]; Riabhóg5 [see Pipit]; Máthair Chéile6 (Co.) [Mother-in-Law3]

 

Eagle

Iolar23456, Iolra36 (Co.), Iolrach356 (N.Co.), Fiolar356 [Iolach ? Cry or Shout3]; Bald E. I. Maol1; Golden E. I.1234/Fiolar6 Fíréan [True E.]; I. Buidhe6 [Yellow E.]; Spotted E. I. Breac1; White-Tailed E. I. Mara1234 [Sea E.]

 

Little Egret / Éigrit Bheag

 

Egret

Éigrit34 [Fr. Aigrette Little Heron7]; Cattle E. É. Eallaigh12; Great White E. É. Mhór1 [Great E.]; Little E. É. Bheag1

 

Eider

Éadar1 [Old Nor. Aedr Down Bird7]; Lacha Lochlannach45 [Scandinavian Duck]; ColcA [Colcaidh Bedding3]; King E. É. Taibhseach1 [Showy or Proud E.]

 

Falcon

Fabhcún234 [Late Lat. Falco7]; Seabhac56 [see Hawk]; Seabhac Seilge4 [Hunting Hawk]; Gyr F. F. Mór1 [Great F.]; Red-Footed F. F. Cosdearg1

 

Fieldfare

Sacán12345 [Little Sack3 or imit. or var. Siocán]; Siocán356, Siocán Sneachta25/Sneachtadh6 [Sioc Frost, Sneachta Snow]; Glaisneach23 [Grey Bird/Animal3]

 

Finch

Glasán234 [Glas Green or Grey]; Gealóg4 [see Bunting]; Diairmín5 [Small Thing5]; Bullf. Corcrán Coille12345, Corcán Coille45 [Corcra Scarlet5, Coille Wood]; Gealbhan Cuilinn5 [Holly Tree Sparrow5]; Cuithin6, Cothaoin6 [?]; Chaff. Rí Rua1234/Ruadh6 [Red King]; Bricín Beatha236 [Lively Speckled Bird]; Gealbhan Cátha235 [Chaff Sparrow]; Gealbhan Gleoránach23 [Noisy Sparrow]; Coinlín Cáithe3, Coinnlín Cátha6 [Stubble Chaff];   Spincín3 [dim. Speanc Cliff,Crag3]; Common Rosef. Rósghlasán Coiteann1; Goldf. Lasair Choille1234/Coille56 [Wood Flame]; Glasair ChoilleA [corr., poss. influenced by name for bugle plant3]; Gealbhan Órdha56 [Golden Sparrow]; Gealbhan Fhothannáin56 [Thistle Sparrow]; Coinnleoir Muire23 [Holder of Brigid’s Flame - Muire often actually refers to (St.) Brigid who is associated with an eternal flame, seen here in the bird’s red face]; Buíóg an Chinn Óir3 [see Yellowhammer];  Barra Cinn Óir56 (Don.) [?]; Cinnín Óir6 [Little Gold Head]; Buidhéan5/ Buidhean6 Óir (Ul.) [Gold Yellow-Bird]; Fínseog6 (Co.) [Eng.]; American Goldf. Lasair Choille Mheiriceánach1; Greenf. Glasán Darach123456/Dorach6 [Oak F.]; Gealbhan Glas345 [Green Sparrow]; Glasúinín6 (Mu.) [Little Green Thing]; Gealbhan Linne56/Lín6 [see Linnet]; Gealbhan Liath6 [Grey F.]; Bricín Beithe6 (N.Co.) [see Chaff.]; Lasair Coille6, Cinnín Óir6 [see Goldf.]; Hawf. Glasán Gobmhór1234 [Large-Billed Finch]; Gobach Sceachóirí34 [Haw Grosbeak]

 

Firecrest

Lasairchíor123

 

Flamingo

Lasairéan34 [Fire Bird]; Greater F. L. Mór1

 

Flycatcher

Cuilire24 [contr. Cuilsealgaire ?, Cuil Fly]; Cuilsealgaire234 [Fly Hunter]; Pied F. C.12/ Cuilsealgaire3 Alabhreac; Red-Breasted F. C. Broinnrua1; Spotted F. C.12/Cuilsealgaire3 Liath [Grey F.]

 

Frigatebird

Frigéad1 [Frigate3]; Magnificent F. F. Taibhseach1 [Showy or Proud F.]

 

Fulmar

Fulmaire1235 [Nor. Fulmar Foul Gull {squirts contents of stomach at attackers}7]; Cánóg Bhán23 [White Shearwater]

 

Gadwall

Gadual12 [imit. 7]

 

Gallinule

Purple G. Cearcóg Chorcra2 [Purple Chick]

 

Gannet

Gainéad12345, Gainnéad45, Gainneád6, Gainnéan356, Gainéan3, Gainneán3 [Old Eng. Ganot Gander7]; Ogastún235, Ugasdún56 [?]; Scaladóir56 (Ul.) [Scal ? High-Pitched Note3 or var. Scaladóir];   Sealadóir3 [Seala Flock3]; Guga56 [?]; Amhasán56 (Ul.) [Amhas Hooligan3]

 

Garganey

Praslacha Shamhraidh1 [Summer Teal]

 

Godwit

Guilbneach23 [(Sharp-) Beaked3];  Bar-Tailed G. G. Stríocearrach123 [Stripe-Tailed G.]; Black-Tailed G. G. Earrdhubh123

 

Goldcrest

Cíorbhuí1234 [Yellow Crest]; Diairmín2 [Little Creature3]; Diairmín/Diarmaidín Riabhach23 [Streaked Little Creature]; Dreoilín Easpaig23/ Easbuig6 (Co.) [Bishop Wren {yellow crest likened to a bishop’s mitre}]; Dreoilín Ceannbhuí234 [Yellow-Headed Wren]; Caipín DeargA [Red Cap]

 

Goldeneye

Órshúileach123

 

Goldfinch (see under Finch)

 

Goosander

Síolta Mhór1234, Síoltaí Mór4 , Siolta(idhe)5 [(Great) Merganser]

 

Goose

23456 [imit ?]; Barnacle G. G. Ghiúrainn1234/ Giúghrainn5; Giúrann3, Giúghrann5, Giodhrann56 (Don.), Giughrannach6 (Aran) [Barnacle]; Éan Giughrainn56/Giúghrainn5 [Barnacle Bird]; Cadhan356 [see (Pale-Breasted) Brent G.]; Bean G. Síolghé123 [Seed G.]; (Pale-Breasted) Brent G. Cadhan1234 [?]; G. Dhubh56 [Black G.]; Dark-Breasted Brent G. G. Dhubh23; Canada G. G. Cheanadach1; Greylag G. G. Ghlas1234 [Grey G.]; G. Mhór Fhionn4 [Great Fair G.]; Crann-ghé5 [Tree G.]; Pink-Footed G. G. Ghobghearr123 [Small- or Short-Billed G.]; Snow G. G. Shneachta1; White-Fronted G. G. Bhánéadanach123 [White-Faced G.]; G. Bheag Fhionn35, G. Fhionn3 [(Lesser) Fair G.]; G. Ghlas5 [see Greylag G.]; Lesser White-Fronted G. Mionghé Bhánéadanach 12

 

Goshawk (see under Hawk)

 

Grebe

Foitheach234, Foithíoch3, Faoich3 [Fothach ? Coughing (in horses)3 {harsh croak}];  Lúnadán6 [Person with Awkward Gait3]; Spágaire4, Spágaire Tuinn6 [see Little G.]; Pislaghad6 [Small Pea ?]; Praslacha5, Prisleacha5 [see Teal]; Black-Necked G. F. Píbdhubh12; Great Crested G. F. Mór1234 [Great G.]; FaoitheanA [var. Foitheach]; Lúnadán234 [above]; Lúnadán Mór an Chorraicín6 (Co.) [Great Bog G.]; Little G. Spágaire Tonn123456/Tuinn56 [Spágaire Clumsy-Footed Person3, Spág Broad Flat Foot3, Tonn Wave]; Lapairín Locha23 [Little Lake Wader]; Lapairín Lacha6 (Co.) [Little Wader Duck]; Tumaire34/Tomaire6 Beag [Little Diver]; Lúnadán Beag6 (Co.) [above]; Gabhlán Uisce6 [Water Martin]; DucaireA [Eng. Duck ?]; Pied-Billed G. F. Gob-Alabhreac1; Red-Necked G. F. Píbrua12; Slavonian G. F. Cluasach123 [(Long-)Eared G.]

 

Greenfinch (see under Finch)

 

Greenshank

Laidhrín Glas123, Ladhrán Glas2 [Laidhrín and Ladhrán dim.s Ladhar Toe3, Glas Green]

 

Grosbeak

Gobach Mór34; Rose-Breasted G. G. M. Broinnrósach1

 

Grouse

(Red) Cearc Fhraoigh1234/Fraoigh56, Coileach Fraoigh2345 [Heather Hen/Cock]; Black Grouse Liathchearc23456 [Grey Hen]; (m) Dúchoileach2, Coileach Dubh4 [Black Cock]; (m) Dúchoileach  Fhraoigh3 [Heather Blackcock]

 

Guillemot

Foracha12345, Forcha5, Forathar5, Forachan5 [?]; Éan Aille256 [Cliff Bird]; MuiréanA [Sea Bird]; Black G. F. Dhubh123; Foracha6; Bairéadach23 [Bairéad Biretta, Cap3]; Colúr Toinne23 [Wave Pigeon]; Cubhar Tuinne56 [Cubhar Carnivorous Bird5 or Cúr Foam3 or var. Colúr Pigeon];  Éan Aille DubhA [Black Cliff Bird]; Brünnich's G. F. Brünnich1

 

Gull

Faoileán2345, Faoile356, Faoileadán356 (Omeath), Faoileagán356 (Don.), Faoileannán356 (Mon.), Faoileann56, Faoilleán6, Faoileog356 (Ant.), Faológ56 (N.Co.) [Faoileáil Wheel or Hover3, Faoileoir Glider3, Faol ? Wolf3]; Cailleach Bhreac5 [Speckled Hag]; Black-Backed G. Droimneach3 [Droimneach Arched3, Droim Back, Neach Person or One3]; F. Droma Duibh3; Faoile Mhór6 [Great G.]; Caobach3, Cóbach5 [Lumpish Person]; Great Black-Backed G. Droimneach Mór1234; F. DruimneachA (Gal.); Cóbach2 [above]; Cráinseach6 [Hag3];  PrunntachA [Prúntach ? Corplent Person3]; Éan Óg BreacA [Young Pied Bird]; Lesser Black-Backed G. Droimneach12345/Druimneach6 Beag; Black-Headed G. Sléibhín1234 [Sléibhín Mountain {Mountainous seas ?}]; F. Ceanndubh234; F. an Chaipín3 [Capped G.]; Bonaparte's G. Sléibhín Bonaparte1 [Bonaparte’s Black-Headed G.]; Common G. F. Bán1234 [White G.]; Franklin's G. Sléibhín Franklin1 [Franklin’s Black-Headed G.]; Glaucous G. F. Glas12 [Grey G.]; Herring G. F. Scadán124; Iceland G. F. Íoslannach1; Ivory G. F. Eabhartha1; Laughing G. Sléibhín an Gháire1 [Laughing Black-Headed G.]; Little G. Sléibhín Beag1 [Little Black-Headed G.]; Mediterranean G. Sléibhín Meánmhuirí1 [Mediterranean Black-Headed G.]; Ring-Billed G. F. Bandghobach1 [Band-Billed G.]; Ross's G. F. Ross1; Sabine's G. Sléibhín Sabine1 [Sabine’s Black-Headed G.]

 

Harrier

Cromán23 [any bent tool e.g. fishing gaff5 or Cromadh Bend or Stoop3]; Hen-H. C. na gCearc1234; Préachán na gCearc236 [Hen(-Catching) Crow]; Marsh H. C. Móna1234; Préachán na gCearc6; Montagu's H. C. Liath123 [Grey H.]

 

Hawfinch (see under Finch)

 

Hawk

Seabhac23456 [poss. Proto-Germanic root hav- to Catch, -uk suff.7]; Éan Gaoithe6 (Mu.) [Wind Bird]; Bod Gaoithe6 (Mu.) [see Kestrel]; Bod Buidhe6 (Mu.) [Yellow Lout]; Gosh. Spioróg Mhór14 [Great Sparrowhawk]; Meirliún56 [see Merlin]; Sparrowh. Spioróg1234 [Spiora ? Spur, Sharp Projection, Sharp Stump3]; Ruán23/ Ruadhan6 Aille, Ruadhán Alla5 [Cliff Red-Thing]; Ruadhan Binne6 (Ul.) [Binne Peak ?]; Ruadhan6; Seabhac Ruadh5 [Red H.]; Speirsheabhac235, Sp(é)irsheabhac5, Spearóg3, Spéaróg5, Speireog3, Spéireog5 (Ant.), Spirseog5, Spiorsóg5, Spéir(ge)5 [Speir ? Spur of rock3 or Ger. Sperve Sparrow5]; Spéir-chearc5 [Sky- or Sparrow-Hen]; Gabhlán Gaoithe5 [see Swift]

 

Heron

(Grey) Corr Réisc1234/Riasc23, C. Mhóna235/ Mhonadh6 (Ul.), Corr35 [Corr Projection or Bill5, Réisc/Riasc/Móna/Mónadh Marsh]; C. Ghlas2356, Corrghlas56, Corrghlaise5; C. Éisc346/ Iasc56 [Fish H.]; C. Ghrian5, Corrghrian5, Corrghréine5 [Grian Bottom (of river,lake)3]; C. Scréachóg6 [Screech H.]; Máire2356/Cáití6/SiubhánA Fhada (Co.) [Long Mary/Katey/Siobhan]; Síle23/Nóra3 na bPortach, Síle/Nóra na bPortaighe6 (Mu.), Nóra na bPortaighthe5 [Bog Sheila/Nora]; Síle Raga/an Ragaidh6 [Rough Sheila ?]; Júní/Júny an Scrogall6 (Mu.) [Throat Juny];  Night H. C. Oíche1; Purple H. C. Chorcra1; Squacco H. C. Scréachach1 [Screech H.]

 

Hobby

Fabhcún Coille123 [Wood Falcon]; Gearrán Árd56 (Co.) [High Horse ?]

 

Hoopoe

Húpú1234 [imit.]

 

Ibis

Íbis34 [from Egyptian7]; Glossy I. Í. Niamhrach1 [Lustrous I.]

 

Jackdaw

Cág123456, Caog5, Cabhag5, Cabhóg5 [imit.]; Éan Murach5 [?]; Coc-Bhran5 [Bran see Raven]

 

Jay

Scréachóg1256, S. Choille234 [(Wood) Screecher]; Cabhóg5 [see Jackdaw]; Liathtráisc6 (Mu.) [see Mistle Thrush]

 

Junco

Luachairín [Luachair Rushes or Reeds3]; Dark-Eyed J. L. Shúildubh1 [Black-Eyed J.]

 

Kestrel

Pocaire Gaoithe12345 [Wind Frolicker]; Púicín3/ Bod(aire)23/Seabhac35 Gaoithe [Wind Pooka/ Lout/Hawk]; Seabhac Buí23/Buidhe5 [Yellow Hawk]; Seabhac Géill5 (Ant.) [?]; Fabhcún56 [see Falcon]; Lesser K. Mionphocaire Gaoithe1

 

Killdeer

Feadóg Ghlórach1 [Loud-Voiced Plover]

 

Kingfisher

Cruidín12345, Cruideán3, Cruitín56 [Cruiteach ? Humped or Hunchbacked3]; Rí-iascaire6 (Co.); Iascadóir6 [Fisher]; Iascaire Cóirneach56 [see Osprey]; Gabha Uisce56 [see Dipper]; Murlach Mara23, Murlach56 [Murlach Lagoon3, Mara Sea]; Biorra an Uisce6 [Water Rod3/Spike35/ Lance5]; Belted K. C. Creasa1

 

Kite

Cúr34 [Chastise3 or imit. ?]; Préachán na gCearc35 [Hen Crow]; Éan Fionn5 [Fair Bird]; Cromán5 [see Harrier]; Black K. C. Dubh1; Cnáimhfhiach3 [Cnámh Bone, Fiach Hunt]; Red K. C. Rua1

 

Kittiwake / Saidhbhéar

 

Kittiwake

Saidhbhéar123456, Saidhbhséar6 (Co.) [Saidh ? Bitch3, Béar ? Bear3]; Éan Geal Fairrge5 [White Sea Bird]

 

Knot

Cnota123 [imit.7]

 

Lammergeier

Badhbh Mheigeallach4 [Goateed Vulture]

 

Lapwing

Pilibín12456, P. Míog36/Míg6 (Mu.), Filibín36 [Pilibín Little Philip5 or imit ?, Míog Cheep3]; Saotharcán356 (Co.), Saotharcóg35 (Don.) [Saothar ? Work3]

 

Lark

Fuiseog23456, Uiseog356 (Ul.), Fuise5 [?]; Circín Struiceach56 (Ker.) [Crested Chick]; Riabhóg Móna5, (f) Riabhóg5 (Tory) [see Pipit]; Shore L. F. Adharcach1 [Horned L.]; Short-Toed L. F. Ladharghearr1; Lesser Short-Toed L. Mionfhuiseog Ladharghearr1; Skyl. Fuiseog123456, Uiseog36 [?]; Circín Starraiceach23 [Crested Chick]; Riabhóg3, R. Bheag5 (Ul.), R. Mhór3 [see Pipit];  Woodl. F. Choille12

 

Linnet

Gleoiseach123456, Gleoisceach6 [Chatterer3]; Glasán Lín25/Linne5 [Flax Finch]; Gealbhan Lín/Rois3 [Flax/Linseed Sparrow]; Gealbhan Liath5 (Ant.) [Grey Sparrow]; Gealbhan Croige56 [Crag Sparrow]; Gealbhan Glóig6 (Mu.) [?]; Coinnleoir Óir23 [Gold Acolyte5]; Coilchín Cátha56 [Little Chaff Cock ?]

 

Magpie

Snag Breac123456, SnagaideA [Snag Hiccup3, Breac Pied];  Meaig23, Magadach6 (Wat.), Pighead6  [from Eng. or imit ?]; Míogadán236/Préachán356 Breac [Pied Cheeper/Crow]; Éan Péan56 [Péanach ? Malicious5]; Pocaire356/Bocaire5 na mBánta [Field Frolicker]; Cabaire Breac56 (Aran) [Pied Prattler]; Sceagaire Breac6 (N.Co.) [?]; Domhnaillín Breac6/Diarmuid Beag6 na dTruslóg (Mu.) [Truslóg Hop/Jump5]; Colmán Árd6 (Mu.) [High Dove]

 

Mallard

Mallard1234 [Old Fr. Malard (m)7]; (f) Crannlacha5 [see Teal]; Bárdal5 [Bárdáil ? to Guard]; Lacha FhiáinA [Wild Duck]

 

Martin

Gabhlán23 [Fork3]; Fáinle5 [see Swallow]; House M. G. Binne12345 [Gable M.]; G. Duine6 (Co.) [People M.]; Gobhlán Gaoithe6 [see Swift]; Purple M. G. Corcra1; Sand M. G. Gainimh1234/ Gainmhe56; G. Puill56 (Ant.) [Hole M.]; BruachalánA [Bruach Bank of a river]

 

Merganser

Síolta34 [?]; Tumaire46 [Diver]; Hooded M. S. Chochaill1; Red-Breasted M. S. Rua123 [Red M.]; Tumaire Rua23 [Red Diver]; GairgA [see Quail]

 

Merlin

Meirliún12345, Meir(r)liun6 [Franconian Ger. Smeril7]

 

Moorhen

Cearc Uisce12345 [Water Hen]; Cearc Fhraoigh46 /Fhraoich6, Coileach Fraoigh6/Fraoich6 (Mu.) [see Grouse]; Truisc56 [?]

 

Needletail

White-Throated N. Gabhlán Earrspíonach1 [Spiny-Tailed Martin]

 

Nightingale

Filiméala1234, FilomeólA [Gk. Philomela mythical woman7]; SinnealachA [?]; Béal BinnA [Sweet Voice]; Thrush N. F. Smólaigh1

 

Nightjar

Tuirne Lín1234, Túrna Lín6 (Co.) [Flax Spinning-Wheel3 {voice}]; Cnagaire Cnuic6 [Mountain Knocker ?]

 

Nuthatch

Cnóshnag234 [Nut (Tree)Creeper]

 

Oriole

Oiréal45, Airial5 [Old Fr. Oriol imit.7]; Golden O. Ó. Órga12, Óiréal3

 

Osprey

Coirneach123, Cóirneach6, Cóirnigh Ghlasa5, Iascaire Coirneach234/Cóirneach5 [Coirneach Tonsured3, Iascaire Fisher, Glas Grey {white patch on head likened to a monk’s tonsure}]; Ospróg235, Fáspróg56 [Lat. Ossifraga Bone-Breaker (corr.) 7]; Préachán Ceannann5 [White-Faced Crow]; Iolar MaraA [Sea Eagle]

 

Ouzel

Lon35 [see Blackbird]; Ring O. L. Creige1234 [Crag O.]

 

Ovenbird

Éan Oighinn1

 

Owl

Ulchabhán23456, Ulchabhchán35, Ubhlachán6 (Co.), Ulcachán3, Ulagán3, Olchobhchán6, Mulchán35 [Ulcha ? Beard3 + Bán White or imit ?]; Cailleach Oíche236/Oidhche5, Coileach Oidhche5 [Night Hag/Cock]; Scréachán Reilge5 [Graveyard Screecher]; Ceann Cait6 (Mu.) [Cat Head]; Barn O. Scréachóg Reilige12345 [above]; Corr Scréacha5 / Screadóige5 / Scréachóg5 [Screech Heron]; Scréachóg56; Ulagadán5, Mulchán56 [above]; Creabhar5 [Devil]; Little O. U. Beag12; Long-Eared O. Ceann Cait124 [above]; Scops O. U. Scopach1; Short-Eared O. U. Réisc123 [Marsh O.]; Snowy O. U. Sneachtúil1; Tawny O. U. Donn23 [Brown O.]

 

Oystercatcher

Roilleach12345, Roilligh3, Roillidhe5, Roilleog356 (Mu.), Rilleog5 [Variegated or Rill to Sieve or Sift3]; Scaladóir3 [Scal High-Pitched Note3]; Giolla Brighde56 (Co.) [Brigid’s Servant]; Riabhán56 (Co.) [Streaked Thing]; GobadánA [see Sandpiper]

 

Partridge

(Grey) Patraisc1234, Patraisce3, Piotraisc6, Paitrisc36 [Gk. personal name Perdix7]; Cearc Coille5/GhearrA [Wood/Small Hen]; Red-Legged P. P. Chosdearg123

 

Parula

Parúl [?]; Northern P. P. Tuaisceartach1

 

Peregrine

Fabhcún Gorm1234 [Blue Falcon]; Seabhac Gorm2356/Seilge23456 [Blue/Hunting Hawk]; Seabhac6 [Hawk]

 

Petrel

(Storm) Guairdeall1234, Guardall3, Guardal56 (Mu.) [Hover,Circle3]; Gearr Úisc23, Geárr Úisc56 (Tory) [Gearr Small or Short, Úsc Oil3]; Éan Úisc6 (Ul.) [Oil Bird]; Gearr Róid23, Geárr Róide56 (Inishowen) [Róid Gale5]; Peadairín na Stoirme2345 [Storm (St.) Peter {appears to walk on water – actually hovers}]; Clamprán4 [Clamprach ? Noisy3];   Súipín3 [Souper3]; Éan an Anró3 [Anró Hardship (due to severe weather)3]; Máirtíneach (na hola)A [(Oil) Martin ?]; UrdhubhánA [Very-Black Thing]; Bulwer's P. Peadairín Bulwer1; Fea’s Soft-Plumaged P. Peadairín Clúmhach Fea1 [Fea’s Downy P.]; Leach's P. G. Gabhlach123 [Forked P.]; Madeiran P. G. Maidéarach1; Madeiran Soft-Plumaged P. Peadairín Clúmhach Maidéarach1 [Madeiran Downy P.]; Wilson's P. G. Wilson1

 

Phalarope

Falaróp23 [Gk. Phalaris Coot and Pous Foot7];  Grey P. F. Gobmhór123 [Large-Billed P.]; Red-Necked P. F. Gobchaol123 [Slender-Billed P.]; FaragánA [Fara ? Roost3]; Wilson's P. F. Wilson1

 

Pheasant

Piasún123456, Feasán3, Feasan56 [Gk. Phasianós from the river Phasis7]; (f) Cearc Fheá3/Feadha6, Coileach Feadha56 (Co.), Cearc ChoilleA, Coileach CoilleA [Wood Hen/Cock]; Gailléan6 [Large Bird or Lanky Person3]

 

Pigeon

Colúr3456, Colbhar5 [imit ?]; Colm3456, Colam35, Colmán356 [see Dove]; Dobhrán4 [Stupid Fellow5]; Simpleoir4 [Simpleton3]; Woodp. Colm1234/Colmán56/Colúr2 Coille; Colm(án)6

 

Pintail

Biorearrach124 [Spike Tail]; Lacha Stiúrach234 [Rudder Duck]; Gruagach3 [Fearful warrior3]

 

Pipit

Riabhóg234, Riafóg35, Réabhóg35 [Little Streaked Thing3]; Gobadán5 [see Sandpiper]; Gobadán na Cuaiche3 [Cuckoo’s P.]; Buff-Bellied P. R. Tharr-Dhonnbhuí1; Meadow P. R. Mhóna1234/ Móna56 [Marsh P.]; Riabhóg5, Riafóg5, Réabhóg5 [above]; R. Bheag23 [Little P.]; Éan Riabhach6 (Mu.) [Streaked Bird]; Banaltra235/ Giolla5/ Coimhdire35/ Gobadán5 /ÉinínA na Cuaiche [Cuckoo’s Nurse/ Servant/ Chaperon/ Pipit/ Little Bird]; Fuiseog Mhóna23/Móna5 [Marsh Lark]; Olive-Backed P. R. Dhroimghlas1 [Green-Backed P.]; Pechora P. R. Pechora1; Red-Throated P. R. Phíbrua1; Richard's P. R. Richard1; Rock P. R. Chladaigh1235/Cladaigh6 [Shore P.]; Circín Trágha6 (Co.) [Beach Chick]; Tawny P. R. Dhonn1 [Brown P.]; Tree P. R. Choille123/Coille56 [Wood P.]; Water P. R. Uisce12

 

Plover

Feadóg23456, Fideog3 [Whistle]; Pilibín35 [see Lapwing]; Golden P. F. Bhuí12 [Yellow P.]; F. Shléibhe23 / RuaA [Mountain / Ruddy P.]; Fideog6, Feadóg6 [above]; American Golden P. F. Bhuí Mheiriceánach1 [American Yellow P.]; Pacific Golden P. F. Bhuí Áiseach1 [Asian Yellow P.]; Grey P. F. Ghlas123; F. Sléibhe6 (Mu.) [see Golden P.]; Triollachán6 [?]; Saotharcán5 [see Lapwing]; Kentish P. Feadóigín Chosdubh12 [Little Black-Footed P.]; Ringed P. F. Chladaigh123 [Shore P.]; F. an Fháinne2; Pilibín Míogach56/Míog5/Míoc5 [see Lapwing]; LuatharánA [see Sanderling]; Little Ringed P. Feadóigín Chladaigh12 [Little Shore P.]; Sociable P. Pilibín Ealtúil1 [Flocking Lapwing]

 

Pochard

Póiseard124 [Eng. Poker]; Lacha Mhásach234 [Big-Thighed / Bottomed / Buttocked Duck3]; Red-Crested P. P. Cíordhearg12

 

Pratincole

Pratancól [Lat. Pratum Meadow, Incola Inhabitant7]; Black-Winged P. P. Dubheiteach1; Collared P. P. Muinceach1

 

Ptarmigan

Tarmachan234, Tarmochan6, Tarmanach56 [Scot. Tarmachan Croaker7]

 

Puffin

Puifín12345, Fuipín346 (Mu.), Foipín35, Poipín5 [Eng. Puffing (orig. cured carcass of nestling Shearwater)7]; Éan Dearg235 [Red Bird]; Éan GiúrainnA [see Barnacle Goose]; Cánóg56, Caifneog5 [see Shearwater]; Albanach56 [Scotsman or Presbyterian {solemn expression}5]; Crosán6 [see Razorbill]; Cuiltreachán6 [?]

 

Quail

Gearg1234, Gairg3 [ contr. Gearr Goirt ? as below]; Gearg Goirt4, Geárr5/Gearra5/Gearr6 Guirt (Co.), Gearraghuirt6 [Field Q./Crake]; Muirial5 [?]

 

Rail

Ralóg [Old Fr. Raale Rattle7]; Water R. R. Uisce124; Traonach34/Traona5 Uisce [Water Crake]; Caidhlín6 (Co.) [dim. Cadhla ? Coil3]

 

Raven

Fiach Dubh123456, Fiach35 [Fiach Hunt or Chase3, Dubh Black]; F. Sléibhe5 / Tíre5 [Mountain / Country R.]; Préachán (Cnáimhightheach)5, Cnáimhfhiach56, Cráimhfhiach5 [Préachán Crow, Cnámh Bone]; Dónall23/Domhnall56 Dubh [Black Donal]; Troghan5 [see Corncrake]; Bran56, Branán5, Bran-Fhiach5, Bran-Éan5 [Bran imit.? (clearly a very old name as a Celtic god is named after the bird9)]

 

Razorbill

Crosán123456 [Jester, Cross-Bearer3]; Creasán35 [Belted or var. C.]; Roilleog5 [see Oystercatcher]; Duibhéan Trágha6 (Co.) [Beach Black Bird]

 

Redpoll

(Common) Deargéadan134 [Redface]; D. Coiteann2 [Common R.]; Gleoisín Cúldearg4 [Red-Backed Little Linnet - poss. Redstart]; Lesser R. D. Beag23; Einín Tornap56 (Co.) [Little Turnip Bird]; Mealy R. D. Liath3 [Grey R.]

 

Redshank

Cosdeargán1234 [Red-Leg]; Laidhrín Dearg3/ Trá23, Ladhrán Trá24/ Trágha56/ DeargcosachA [Laidhrín and Ladhrán dim.s Ladhar Toe3, Dearg(cosach) Red(-Legged), Trá/Tragha Beach]; Roilleach6 (Co.) [see Oystercatcher]; Cailleach Bhreac5, Coileach Breac6 (Mu.) [Speckled Cock]; Mónóg ThráA [Beach Cranberry]; Spotted R. C. Breac1

 

Redstart

Earrdheargán1234 [Redtail]; Ceanndeargán4 [Red Head - prob. Redpoll]; American R. E. Meiriceánach1; Black R. E. Dubh123

 

Redwing

Deargán Sneachta123456 [Snow Red (-Thing)]; Socán56, Siocán (Mu.) [see Fieldfare]

 

Robin

Spideog123456, Spídeog6 (Ul.) [Tiny Child/Frail Creature, Spid ? Energy/Activity or imit. ?]; S. Bhroinndearg34, Broinndearg56, Broinndeargán3 [(R.) Red Breast]; S. Mhuire5 [(Virgin) Mary’s R.]; American R. Smólach Imirce1 [Migrant Thrush]; Rufous Bush R. Torspideog Ruadhonn1

 

Roller

Rollóir134 [Ger. Rollen imit.7]

 

Rook

Rúcach12345, Rúca35, Rúfa5 [Pre-Germanic Krog or Krag imit.7]; Préachán Dubh2345 [Black Crow]; Préachán36 [see Crow]; Cnáimhfhiach5, Cráimhfhiach5 (Don.) [see Raven]

 

Rosefinch (see under Finch)

 

Ruff

Rufachán1234 [Rufach Ruffed, Frilled3]

 

Sanderling

Luathrán12, Luatharán3 [Luath ? Speed3 or var. Ladhrán ?]; Ladhrán2 / Laidhrín23 Geal [Ladhrán and Laidhrín dim.s Ladhar Toe3, Geal White]

 

Sandgrouse

Gaineamhchearc [Sand Hen]; Pallas's S. G. Pallas1

 

Purple Sandpiper / Gobadán Cosbhuí

 

Sandpiper

Gobadán346 [Beak-Nosed3]; Feadóg Mhara3 [Sea Plover/Whistle]; Píobaire Trá3 [Beach Piper]; Bruachalán3 [Bruach Bank of river]; Saidhlín3 (AeirA) [?]; Ladhrán Trágha56/ LochaA [see Redshank]; Cuirceach5, Curcag56 [Cuirc ? Crest]; Bodairlín6 (N.Co.) [?]; Éinín LochaA [Little Lake Bird]; Baird's S. G. Baird1; Broad-Billed S. G. Gobleathan1; Buff-Breasted S. G. Broinn-Donnbhuí1; Common S. G. Coiteann1; Gobadán2; Curlew-S. G. Crotaigh12; Green S. G. Glas123; Least S. Gobadáinín Bídeach1 [Tiny Stint]; Marsh S. G. Corraigh1; Pectoral S. G. Uchtach1; Purple S. G. Cosbhuí123 [ Yellow-Legged S. ]; Semipalmated S. Gobadáinín Mionbhosach1 [Lesser Palmated Stint]; Sharp-Tailed S. G. Earr-Rinneach1 [Point-Tailed S.]; Solitary S. G. Aonarach1; Spotted S. G. Breac1; Stilt S. G. Scodalach1 [Long-Legged S.]; Terek S. G. Terek1; Upland S. G. Sléibhe1 [Mountain S.]; Western S. Gobadáinín Iartharach1 [Western Stint]; White-Rumped S. G. Bánphrompach1; Wood S. G. Coille12

 

Sapsucker

Súdhiúlaí; Yellow-Bellied S. S. Tarrbhuí1

 

Scaup

Lacha Iascán1234 [Mussel Duck]; Lacha Scápach4 [Eng. Scaup Mussel Bed7]; Lesser S. Mionlacha Iascán1

 

Scoter

(Common) Scótar124, Lacha Scótarach4 [Eng. Sooter7]; Surf S. S. Toinne1 [Wave S.]; Velvet S. Sceadach1 [White-Patch,Blaze3]

 

Serin

Seirín1 [from Fr. (orig. Canary)8]

 

Shag

Seaga123456, Seagadh5 [from Eng.]; Scarbh5, Cailleach Dhubh6/MharaA [see Cormorant]

 

Shearwater

Cánóg46 [orig. Cadhnóg Puffin - dim. Cadhan Brent Goose5]; Púicín Gaoithe6 [Wind Pooka]; Balearic S. C. Bhailéarach1; Cory's S. C. Cory1; Great S. C. Mhór1; Little S. C. Bheag1; Manx S. C. Dhubh123 [Black S.]; Sooty S. C. Dhorcha1 [Dark S.]

 

Shoveler

Spadalach124 [Spatula-Shaped3]; Slapaire234 [Slovenly Person3, Slaparnach ? Splashing3]

 

Shrike

Scréachán234 [Screeching Child3 or from Eng.  (orig. Mistle Thrush7)]; Great Grey S. Mórs. Liath1; Lesser Grey S. Mions. Liath1; Red-Backed S. S. Droimrua12, Scréachóg Druimdhearg6; Woodchat S. S. Coille1 [Wood S.]

 

Siskin

Siscín123 [Slavic origin e.g. Czech Cizek imit.7]; Píobaire23 [Piper]; Gealbhan Fearnóige5 [Alder Sparrow]; Seascán56 [see Sedge Warbler]

 

Skua

Meirleach Mara234, M. na Mara3 [Sea Thief]; Seabhac Mara3 [Sea Hawk]; Seabhac Cac Faoileann5 [Gull-Excrement Hawk {they harass gulls until they regurgitate food - people thought that the skuas were eating the gulls’ excrement}]; Arctic S. M. Artach12; Méirleach na Mara5 [above]; Great S. M. Mór123; TuilleógA [Tuill ? Earn {its persistence}]; Long-Tailed S. M. Earrfhada12; Pomarine S. M. Pomairíneach12 [Gk. Pomato Lid, Rhinos Nosed7]

 

Skylark (see under Lark)

 

Smew

Síolta Gheal1234 [White Merganser]; Smiú34 [imit.7]

 

Snipe

(Common) Naoscach12345, Naosc(a)35, Naoscán35 (Don.), Naoisc(arnach)5, Naoscrán5 (Tory) [?]; (m) Gabhairín23/Gabhar3 Reo [Frost Kid/Goat]; Gabhar Deorach3 [Wandering Goat]; Meath GabharA [Fading Goat]; (m) Meannán Aeir23/Aerach3 [Kid of the Air]; Mionntán5 [see Tit]; Grabaire4, Dailtín4 [Brat3]; Great S. N. Mhór1; Jack S. N. Bhídeach12/ Bheag4 [Little S.]; Naosc(a)6, Naoscach6 (Mu.), Naoscán6 (Co.) [?]; Coileach Naoscaí4 [Cock S.]; Gabhairín Reodha56/ Reodhtha5 [above]; G. Reatha5 [?]; G. Oidhche5 [Night Kid]; G. Bainne Beirbhthe5 [Boiled Milk Kid]; Gabhar Deorach6 (Co.) [above]; Mionnán Aerach6 [above]; Seáinín DírúachA [Díreach ? Straight]

 

Sora

Gearr Sora1 [Gearr Crake, Sora prob. Nat. Am.8]

 

Sparrow

Gealbhan23456, Gealbhán6 (Ul.), Gealún36 [Geal ? White]; (m) Seán an Chaipín6 (Mu.) [Capped Seán]; Fox S. G. Sionnaigh1; House S. G. Binne123456 [Gable S.]; G. Sciobóil2356 [Barn S.]; G. Tí23/Tighe56; Gealbhan6; Rock Sparrow G. Creige3 [Crag S.]; Tree S. G. Crainn123; White-Throated S. G. Píbgheal1

 

Sparrowhawk (see under Hawk)

 

Spoonbill

Leitheadach124, Corr L.235 / Leathadach456 [Leitheadach Broad3, Corr see  Heron]

 

Starling

Druid123456, Druide5, Druideog356, Truideog356 (Don./Mon.) [Lat. Turda Thrush5]; Rose-Coloured S. D. Rósach1

 

Stilt

Scodalach [Long-Legged3]; Black-Winged S. S. Dubheiteach1

 

Stint

Gobadáinín [dim. Gobadán Sandpiper]; Little S. G. Beag1; Long-Toed S. G. Ladharfhada1; Temminck's S. G. Temminck1

 

Stonechat (see under Chat)

 

Stork

Storc [Proto-Germanic Storkaz Stick {legs look like sticks}7]; Corr35 [see Heron]; Corr Bhán345 [White Heron]; Black S. S. Dubh1; White S. S. Bán124; Corr Bhán3

 

Swallow

Fáinleog123456, Fáinle356, Fainleog6 (Co.), Faoinleog6 (Aran), Áinleog35, Áinle356 [orig. Fannall5, Fáinneáil ? Fluttering or Circling]; Leadhbóg6 (Co.) [Leadb ? Pelt / Hide3];  Eilteog56 (Co.) [Flighty Creature5]; Bruilín56 (Co.) [?]; Sciathán Leathair5 [Leather Wing]; Cliff S. F. Aille1; Red-Rumped S. F. Ruaphrompach1

 

Swan

Eala23456 [Noble Person3 or Lat. Alba ? White]; Gall5 [?]; Géis356 [Shout or Cry3]; Bewick's S. E. Bewick1/Bhewick2; Mute S. E. Bhalbh123; Whooper S. E. Ghlórach123 [Loud-Voiced S.]

 

Swift

Gabhlán Gaoithe123456 [Wind Martin]; Áinle5 [see Swallow]; Alpine S. G. Alpach1 [Alpine Martin]; Little S. G. Beag1 [Little Martin]; Pallid S. G. Bánlíoch1 [Pallid Martin]

 

Tanager

Tanagair [Tupi (Nat. Am.) Tangara8]; Scarlet T. T. Scarlóideach1

 

Teal

Praslacha12345, Prisleacha5 [Quick Duck]; Crannlacha35 [Tree Duck]; Siolta(idhe)56 [see Merganser]; Baikal T. P. Bhaikalach12; Blue-Winged T. P. Ghormeiteach12; Marbled T. P. Mharmarach2

 

Common Tern / Geabhróg

 

Tern

Geabhróg3456, Greabhóg3, GreabhrógA, Giúróg5 [Geabaire ? Chatterer3]; Scréachóg Thrá3 [Beach Screecher]; Arctic T. G. Artach123; Black T. G. Dhubh123; Bridled T. G. Spéaclach1 [Spectacled T.]; Caspian T. G. Chaispeach1; Common T. Geabhróg123; Scréachóg Thrá2 [above]; Elegant T. G. Ghalánta1 [Beautiful T.]; Forster's T. G. Forster1; Gull-Billed T. G. Ghobdhubh1 [Black-Billed T.]; Lesser Crested T. Miongheabhróg Chíorach1; Little T. G. Bheag123; Roseate T. G. Rósach123; Royal T. G. Ríoga1; Sandwich T. G. Scothdhubh123 [Black-Tufted T.]; Whiskered T. G. Bhroinndubh1 [Black-Breasted T.]; White-Winged Black T. G. Bháneiteach1 [White-Winged T.]

 

Thrush

Smólach23456, Smólán5, Smól35, Smórlach5, Smaolach356 (Ul.), Smaol5, Smíol(ach)5 [Smól ? Smudge or Stain5]; Grey-Cheeked T. S. Glasleicneach1; Mistle T. Liatráisc123, Liath-Thruisc3 [from Eng. ?, Liath Grey]; S. Mór23/ Mhór45 [Great T.]; Northern Watert. S. Uisce Tuaisceartach1; Rock T. S. Aille1 [Cliff T.]; Siberian T. S. Sibéarach1; Song T. S. Ceoil1234; Smólach2; Ciairseach5 [see Blackbird]; Swainson's T. S. Swainson1; White's T. S. White1

 

Tit

Meantán234, Mionntán6 (Co.) [Mionta Small]; Finnín Feoir56 [Feoir Stream]; Caochán6, Cíochán5 (Mu.) [Caoch Blind]; Bearded T. M. Croiméalach123; Blue T. M. Gorm1234, Mionntán Gorm5; Diarmaid Beag/Breac56 (Co.) [Little / Speckled Dermot]; Cailleach Chinn Ghuirm6 [Blue-Headed Cock]; Coal T. M. Dubh1234, Mionntán Dubh5 [Black T.]; Crested T. M. Cuircíneach2; Great T. M. Mór1234; Meantán234, Meanntán5, Meantas5, Mionntán5 (Co.), Miontas5 [above]; Long-Tailed T. M. Earrfhada123, Mionntán Earbaill Fhada56 (Co.); M. Fada2 [Long T.]; Clochán6 [?]; Marsh T. M. Lathaí123 [Mud T.]; M. Coille3 [Wood T.]; Willow T. M. Léana23 [Water-Meadow T.]

 

Treecreeper

Snag12356 [anything that creeps5]; Beangán23, BrionglánA, MeanglánA [Branch5 or Bain Reap or Extract]

 

Turnstone

Piardálai Trá123 [Beach Rumager]

 

Twite

Gleoiseach Sléibhe123 [Mountain Linnet]; Gealún SléibheA [Mountain Sparrow]

 

Vireo

Glaséan [Green Bird]; Philadelphia V. G. Philadelphia1; Red-Eyed V. G. Súildearg1

 

Vulture

Bultúr34 [Lat. Vulturius8]; Badhbh345, Badhb36 [see Hooded Crow]; Préachán Ingneach5 [Clawed Crow]; Scréachán Creasach5 [Belted Screecher]; Egyptian V. B. Éigipteach2; Griffon V. B. Gríofa1, Badhbh Ghríofa4

 

Wagtail

Glasóg23456, Glasróg6 (Mu.), Glaiseog35 [Glas Grey or Glais Stream5]; Éan Beannaithe23/ Beannuighthe56 [Blessed Bird]; Bruachalán56 [Bruach Bank (of a river)]; Bualáinle56 [Stream Swallow]; Siobháinín an Chairn Aoiligh56 (Ul.) [Little Siobhán of the Dung Heap]; Siobhán an Bhothair6 (Co.) [Siobhán of the Road]; Siobháinín5; Blue-Headed W. G. Cheannghorm23; Citrine W. G. Chiotrónach1; Grey W. G. Liath123; G. CheannliathA [Grey-Headed W.]; G. Bhuidhe5 [Yellow W.]; G. Shailige6 [Willow W.]; Pied W. G. Shráide123 / Sráide5 [Street W.]; G. Bhuaile3 [Stream W.]; Glasóg5; Glaiseog Gabhail5 (Ant.) [Forked W.]; Siobháinín Glas5 [Little Grey Siobhán]; White W. G. Bhán23; Yellow W. G. Bhuí123/Buidhe5

 

Warbler

Ceolaire234 [Singer]; Aquatic W. C. Uisce1 [Water W.];  Arctic W. C. Artach1; Barred W. C. Barrach1; Black-and-White W. C. Dubh is Bán1; Blackpoll W. C. Dubhéadanach1 [Black-Faced W.]; Blyth's Reed W. C. Blyth1; Bonelli's W. C. Bonelli1; Cetti's W. C. Cetti1; Dartford W. C. Fraoigh12 [Heather W.]; Dusky W. C. Breacdhorcha1 [Dark-Speckled W.]; Fan-Tailed W. C. Earrfheanach1; Garden W. C. Garraí1234; Grasshopper W. C. Casarnaí123 [Scrub W.]; Pallas's Grasshopper W. C. Casarnaí Pallas1; Greenish W. C. Scothglas1 [Green-Tufted W.]; Icterine W. C. Ictireach12; Marsh W. C. Corraigh1; Melodious W. C. Binn1; Olivaceous W. C. Bánlíoch1 [Pallid W.]; Paddyfield W. C. Gort Ríse1; Pallas's W. C. Pallas1; Radde's W. C. Radde1; Reed W. C. Giolcaí1234/Giolcaighe6 (Co.); Great Reed W. Mórcheolaire Giolcaí1; Sardinian W. C. Sairdíneach1; Savi's W. C. Savi1; Sedge W. C. Cíbe12346; Seascán56 [Seasc Sedge]; Subalpine W. C. Fo-Alpach1; Willow W. C. Sailí123; Éinín SailigheA [Little Willow Bird]; Wood W. C. Coille123; Yellow W. C. Buí1; Yellow-Browed W. C. Buímhalach1; Yellow-Rumped W. C. Buíphrompach1

 

Waxwing

Síodeiteach124 [Silk Wing]; Sciathán Céarach34

 

Wheatear

Clochrán12345, Claochrán5, Claothrán5 [Recluse or Stoney Place3, Clochra Shingle Beach3]; Caislín ClochA [see Stonechat]; Casúr-Fá-ChlochA [Hammer Under the Stones or Gasúr ? Boy]; Black W. C. Dubh1; Black-Eared W. C. Cluasdubh1; Desert W. C. Fásaigh1; Isabelline W. C. Gainimh1 [Sand W.]; Pied W. C. Alabhreac1; White-Crowned Black W. C. Dubh Bánchorónach1

 

Whimbrel

Crotach Eanaigh1234 [Marsh Curlew]; C. Samhraidh235 / Shamhraidh4, Cúirliún Samhraidh5 [Summer Curlew]

 

Whinchat (see under Chat)

 

Whitethroat

Gilphíb123, Gilphíob6 (Co.); Lesser W. G. Bheag123

 

Wigeon

Rualacha124, Lacha Rua234/Ruadh5 [Red Duck]; Lacha Cheann-Ruadh5 [Red-Headed D.];  Praslacha5, Prisleacha5 [see Teal]; American W. R. Mheiriceánach12

 

Woodcock

Creabhar123456, Creodhar5, Creadhar5 [Devil3]; C. Caoch3 / Coille3 [Blind / Wood Devil]; Coileach Coille3 / Feá3 / Feadha56; Corr Caoch6 (Co.) [Blind Heron/Bittern]

 

Woodlark (see under Lark)

 

Woodpecker

Cnagaire234 [Knocker]; Snag35 / Snagaire34 Darach, Snag (Breac)5 [Snag Hiccup3 {voice}, Darach Oak3, Breac Speckled]; Lasair Coille5 [see Goldfinch]; Black W. C. Dubh123; Great Spotted W. Mórchnagaire Breac123; Green W. C. Glas123; Lesser Spotted W. Mionchnagaire Breac23

 

Woodpigeon (see under Pigeon)

 

Wren

Dreoilín123456, Dreolán356 (Ul.), Deireoilín5 [Small Creature3 or Dreoil Withered]

 

Wryneck

Cam-Mhuin1234

 

Yellowhammer

Buíóg1234, Baidheog5, Buidheán6, Buidheog56 (Ul.) [Buí Yellow]; Buidheog an Chinn Óir56 [Gold-Headed Y.]; Buidheog Léana6 [Water-Meadow Y.]; Siobháinín Bhuí23/Buidhe56 [Little Yellow Siobhán]; Gealbhan Buidhe56 [Yellow Sparrow]; Buidhéan5 [Yellow Bird]; Bod Buidhe6 (Mu.) [Yellow Lout]; Cuach Bhuidhe6 (N.Co.) [Yellow Cuckoo]; Diairmín Riabhach56 [Streaked Little Thing]; Coinnlín Cátha56 (Mu.) [Stubble Chaff]

 

Yellowlegs

(Greater)  Ladhrán Buí1 [Ladhrán dim. Ladhar Toe, Buí Yellow]; Lesser Y. Mionladhrán Buí1 

Notes:

a) Translations, explanations or likely roots of the Irish names are given in square brackets, except where the Irish name has the same meaning as the English name.  If the motivation is not obvious this is given in {} brackets. 

b) Initials are used to avoid repeating names. Where it may not be clear which word is repeated, the initial of that word is underlined.

c) Where names are regional or local, the area is noted in round brackets.  Most of this information comes from Dineen and McCionnaith.

d) The following suffixes are not noted on each occurrence as they are so common: -án and -ín, both diminutive, and -óg.

e) Sources are noted with superscripts as follows:

 


1 Checklist of the Birds of Ireland  Irish Rare Birds Committee (1998)

2Ainmneacha Plandaí agus Ainmhithe An Roinn Oideachais (1978)

3Foclóir Gaeilge-Béarla Ó Dónaill (1992)

4English-Irish Dictionary De Bhaldraithe (1992)

5Foclóir Gaedhilge agus Béarla Rev. Patrick S. Dineen (1927)

6Foclóir Béarla-Gaedhilge L McCionnaith (1935)

7The Oxford Dictionary of British Bird Names W.B. Lockwood (1993)

8The Concise Oxford Dictionary Della Thompson (1998)

9Mythology of the Celtic People Charles Squire (1912)

A The Birds of Ireland Kennedy, Ruttledge and Scroope


 

The noting of sources 1-6 should be comprehensive – any occurrence of the relevant English or Irish name in these reference books being noted.  Sources 7-9 and A are only noted where they provide additional names or information.

 

Abbreviations:


Ant.- Antrim

Aran- Aran Islands

Cla.-Clare

Co.- Connacht

contr.- contraction of

corr.- corruption

Der.- Derry

dim.- diminutive

Don.- Donegal

Eng.- English

(f)- female

Fr.- French

Gal.-Galway

Ger.- German

Gk.- Greek

imit.- imitating the bird’s voice

Ker.- Kerry

Lat.- Latin

(m)- male

Mea.- Meath

Mon.- Monaghan

Mu.- Munster

Nat. Am.- Native American

N.Co.- North Connacht

Nor.- Norse

orig.- originally

poss.- possibly

prob.- probably

S.Co.- South Connacht

Scot.- Scottish Gaelic

suff.- suffix

Tory- Tory Island, Co. Donegal

Ul.- Ulster

var.- variation of

Wat.- Waterford


 

Irish-English Dictionary


Home-Page

Top